ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיטת הרמב"ם בדרישת האמת בדין ומיגו

ע"י: הרב תמיר גרנות

בעקבות העיסוק במיגו בסוגיית הגמרא בדף יב ע"ב באשה האומרת: "נאנסתי" ומחלוקת ר"ג ור"י על מעמדו של מיגו, נרחיב את היריעה על כלל משפטי זה של "מיגו" בשיטת הרמב"ם, ונבדוק את משמעות תפישתו של הרמב"ם בכמה סוגיות בהן נחלקו אמוראים וראשונים לגבי תקפותו של מיגו. תפישת הרמבם מעמידה את התיאוריה שבבסיס טענת המיגו כבסיס לתפישת המשפט - וליחסים שבין האמת העובדתית לאמת המשפטית, ולכן יש לה חשיבות גדולה. המקור העיקרי הוא הרמב"ם בהל' טוען ונטען, ו, א וסביבו ייסוב השיעור כולו.

בעקבות העיסוק במיגו בסוגיית הגמרא בדף יב ע"ב באשה האומרת: "נאנסתי"
ומחלוקת ר"ג ור"י על מעמדו של מיגו, נרחיב את היריעה על כלל משפטי זה של
"מיגו" בשיטת הרמב"ם, ונבדוק את משמעות תפישתו של הרמב"ם בכמה סוגיות בהן נחלקו אמוראים וראשונים לגבי תקפותו של מיגו.

תפישת הרמבם מעמידה את התיאוריה שבבסיס טענת המיגו כבסיס לתפישת המשפט - וליחסים שבין האמת העובדתית לאמת המשפטית, ולכן יש לה חשיבות גדולה.
המקור העיקרי הוא הרמב"ם בהל' טוען ונטען, ו, א וסביבו ייסוב השיעור כולו.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש