ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הרב איתמר אלדר- פורים דפרזין ופורים דמוקפין על משקל בן עיר שהלך לכרך

ע"י: הרב איתמר אלדר

שיעור כללי של הרב איתמר אלדר לכבוד פורים על מסכת מגילה (יט.) מה הדין של בן עיר שהלך לכרך, החילוק בין פורים דפרזין לפורים דמוקפין, ומה המשמעות של שני ימי הפורים

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש