ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

אין פודים את השבויין יתר על כדי דמיהן

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו בשיעור כללי על סוגיית פדיון שבויים במחיר גבוה מערך גופם

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש