ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

אונס ורצון באונס

ע"י: הרב תמיר גרנות

Download File להצגת דף מקורות

ע"פ הסוגיא במסכת כתובות נא:השיעור עוסק בשורש המחלוקת בין רבא ואבוה דשמואל (ואביי) ביחס לניתוח מצבי אונס. עיקר השיעור על שיטת רבא אף שגם ננסה להבין את עמדת החולקים עליו.

 

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש