ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מי השילוח - פרשת וירא

ע"י: הרב תמיר גרנות

על עקידת יצחק

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש