ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שפת אמת שופטים הרב תמיר גרנות

ע"י: הרב תמיר גרנות

הרב תמיר גרנות סוקר את דמותו וסביבתו הרוחנית של בעל ה'שפת אמת', ומלמד במפגש הפתיחה תורה מספרו:

שפת אמת דברים פרשת שופטים: ב"ה שופטים תרל"א. לא נרשם כסדר. ובקיצור.

אא"ז מו"ר ז"ל פי' פ' שופטים כו' אשר ה"א נותן כו'. שידע כל אדם כי כל מה שנפתח לו מעט שער כ"א לפום שיעורין דליבי' הכל אשר ה' נותן כו' ע"ש. וגם הפי' כפשוטו להיות שופט ושוטר משגיח על כל הרגשה מפתיחת הרצון והחשק שבלב. שזה נק' שער ופתח בפנימיות האדם יהי' רק לה' בלבד. ושלא להיות ברגילות תוך הטבע רק בישוב הדעת. והאמת כי כפי הישוב הדעת והידיעה שהוא רק ממנו ית'. כמו כן זוכה להיות נפתח לו השער. כמ"ש אזמר בשבחין למיעל גו פתחין כי השבח להש"י מסיר ההסתר מחיצוניות וזה ענין פסוקי דזמרה קודם התפלה לגרש הסט"א:

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש