ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

סדר עבודת כהן גדול ביום כיפור ויקרא טז

ע"י: הרב איתמר אלדר

שיעור של הרב איתמר אלדר המעיין בפרק ט"ז בספר ויקרא על סדר העבודה בתורה, כפרה על הקודש וקרבה אל הקודש.

גמר חתימה טובה!

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש