ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

לי הארץ" - קריאות חז"ליות בפסוקי יום הכיפורים

ע"י: הרב תמיר גרנות

שיעור כללי של הרב תמיר גרנות העוסק בקריאות חזליות בפסוקי יום הכיפורים

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש