ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שפת אמת פרשת וירא

ע"י: הרב תמיר גרנות

במהלך השיעור, עוסק הרב תמיר גרנות במעלת היראה על פני האהבה, והתבטאות מעלה זו אצל אברהם אבינו.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש