ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הרב יובל שרלו - שיעור כללי - המקדש באיסורי הנאה דרבנן

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו מדבר על הסוגיה בדף ז ע"א שמדברת על הביטול לאחר שש שעות ומשווה בין דין זה לדין של המקדש משש שעות ולמעלה בחיטי קורדניתא. הרב שרלו, מדבר על השיטות השונות להבנת ההשוואה בסוגיה. דרך סוגיה זו הרב מלמד את שיטתו הייחודית והחדשנית של ר' שמעון שקופ בהבנת מהותם של איסורי ההנאה דרבנן

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש