ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הרב תמיר גרנות - שפת אמת פרשת וישלח - האם לא חסר ליעקב כלום?

ע"י: הרב תמיר גרנות

כאשר יעקב פוגש את עשו, הוא אומר כי ה' חנן אותו בכל, שואל השפת אמת כיצד יתכן שה' נתן ליעקב הכל? הרי ברור שעדין היה חיסרון ליעקב?


 

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש