ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הרב תמיר גרנות - פשט פרשת בא

ע"י: הרב תמיר גרנות

הרב תמיר גרנות עוסק בפרשיית "קדש לי כל בכור". הוא מעלה את הקשיים הטקסטואליים העולים מן הפרשה. לאחר מכן, הרב תמיר משווה את הפרשייה לשתי הפרשיות הנוספות בבמדבר ובדברים העוסקים במעמד הבכור ומדבר על הסתירות והמשמעויות שונות בין שלושת הפרשיות.


 

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש