ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הרב יובל שרלו - משנתו הקיומית של הרב סולובייצ'יק 15#

ע"י: הרב יובל שרלו

בשיעור זה, ממשיך הרב לתאר עוד דרך בה הפער בין החוויה הגילויית והחוויה הטבעית מצטמצם: "העלאת הגוף".


 

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש