ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הרב יובל שרלו - ישעיהו #29 - פרקים ל''ב-ל''ג

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו מלמד את פרקי הנבואה הממשיכים לדבר על הקושי שיהיה בעליית ממלכת אשור על הארץ, ובעיקר מדברים על המהפך המהיר שיהיה בנפילתה של ממלכת אשור ובציפייה הגדולה מממלכת חזקיה שלאחר המפלה יעזבו את ענייני המלחמה והבטחון ויעסקו בכינון ממלכת צדקה ומשפט  


 

 
 צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש