ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הרב תמיר גרנות - שפת אמת - פרשת יתרו

ע"י: הרב תמיר גרנות

בשיעור ,הרב תמיר מלמד שפת אמת שמדבר על הדיבר האחרון "לא תחמוד". הרב מלמד את פירושו של האבן עזרא לציווי "לא תחמוד" ואת ההוספה שהשפת אמת מוסיף על פירושו. השפת אמת מסביר שכדי לקיים את הציווי של "לא תחמוד" יש לעסוק בחיזוק החמדה החיובית לעבודת ה' יתברך עד ששאר החמדות יתבטלו מאליהם.


 

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש