ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הרב איתמר אלדר - פשט פרשת תצווה - בגדי בד

ע"י: הרב איתמר אלדר

הרב איתמר אלדר עוסק בפרשיית בגדי הכהונה שבתחילת הפרשה. הרב מדגיש את ההבדל בין בגדי הכהונה המרכזיים לבין מכנסי הבד. הרב מדבר על הפרשיות הנוספות בתרומת הדשן ובסדר העבודה בהם הכהן לובש בגדי בד ועל המשמעות של בגדי הבד.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש