ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הרב תמיר גרנות - שפת אמת - פרשת תצווה

ע"י: הרב תמיר גרנות

בשיעור זה הרב תמיר מבאר את המושג "נרו של ה' " כפי שמתאר המדרש שהשפת אמת מביא. ה"נר" הוא כלי. ה' נתן לנו את המצוות כדי שנאיר את העולם על ידיהם וגם על ידי מעשים טובים. האור הזה מתבטא גם ביחס שבין איברי הגוף והארת הנשמה.


 

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש