ישיבת אורות שאול, רעננה
מערכת שעות
 

א

ב

ג

ד

ה

7:00 - שחרית

פתיחת בוקר

8.30-9.00

שיעור א': שו"ת (הרב גיל)

שיעור ב': אורות התשובה (הרב אייל)

תנ"ך - ישעיה

הרב שרלו (לכולם)

תנ"ך - ישעיה

הרב שרלו (לכולם)

פרשת שבוע -

פשט ומשמעות

הרב תמיר (לכולם)

הכנה לשיעור הכללי

הרב תמיר

9:00-13:15 - סדר עיון

יום ב 12:45 - שמו"ס

11:30 - שיעור כללי

13:15- ארוחה והפסקת צהריים.           15:15- מנחה

תוספות עיון

15.30-16.30

שיעור פתיחה לסדר הלכה

הרב גיל

סדר הלכה

סדר הלכה

סדר הלכה

15:30-16:30
אורחות תפילה- הרב שרלו

17:30-18:30

שיעור א': מבעלי התוספות לתודעה פנימית (הרב שרלו)

שיעור ב': הלכות כשרות (הרב גיל)

שיעור א':מסילת ישרים (הרב מומי)

שיעור ב': שפת אמת (הרב תמיר)

שיעור א: סוגיות יסוד בחסידות (הרב יובל)  

שיעור ב': נפש החיים (הרב מומי)

כלל הישיבה: בירור רוחני אוני- סוגיות יסוד (הרב איתמר)

שיעור א':אורות התחיה (הרב חיים)  

שיעור ב': אישים בחסידות ע"פ הפרשה (הרב יובל)


18:30-19:30

שיעור א': הלכות שבת (הרב גיל)

שיעור ב': משנתו הקיומית של הגרי"ד סולובייצ'יק(הרב שרלו)

נתיבות עולם
(הרב תמיר)

 

שיעור א': עין אי"ה (הרב גיל)

שיעור ב' ומעלה: שיר השירים וקהלת (יושי פרג'ון)

שיעור א': אגרות הראי"ה (הרב שרלו)  

שיעור ב': אורת הקודש (הרב חיים)

19:30-20:15 - ארוחת ערב.        20:15- ערבית

20.30-22.30

סדר סיני (גמרא על הדף - בקיאות)

22:30 

מנחת חינוך

הרב גיל 

חבורות: חצרמי"ם

חבורות: חצרמי"ם

אברכים

 

23:00

       

23:00 התוועדות עם אורח

הרב איתמר (לכולם)