חיפוש

בשיעור הרב שרלו מדבר על ספר דברים לכבוד היארצייט של משה רבינו, מתוך ההקדמות של הרמב"ן ואברבנאל, ומעלה שאלות יסוד על הספר המיוחד הזה.

הרב יובל שרלו 10.03.24

צפו בשיעור