חיפוש

יעקב מקטין עצמו לנוכח אבותיו, אבל בסיום ה'מי השילוח' מצהיר שיעקב היה הגדול שבאבות. ולא ברור מה נכון אליבא דאמת? ואולי יש ב' בחינות והם לא סותרים. עבודת יעקב אל מול דרכם של אברהם ויצחק.

הרב תמיר גרנות 14.12.21

צפו בשיעור

השיעור לעילוי נשמת גילה וקסלר בת חיים שמחה ז"ל