חיפוש

ויגש אליו יהודה - יהודה בא ופונה אל יוסף וחוזר על דבריו בשנית, מה ביקש להשיג מה ביקש לשנות בדיבור השני? האדמו"ר מאיזביצא אומר שיהודה לא מדבר אל יוסף אלא אל הקב"ה ובזה הוא זוכה להתבוננות המחודשת שמגלה בפניו שאין שום מלך רשע בפניו אלא זה אחיו יוסף.

הרב תמיר גרנות 25.11.21

צפו בשיעור