חיפוש

ההחלטה של יעקב שירד לבקר את יוסף לפני מותו שזה ממש נגד דרכו של יעקב ויצחק אביו. וננסה להבין איך הוא קיבל את ההחלטה הזאת ואיך בכלל יש לנו לקבל החלטות בחיינו. והמי השילוח מציב בפנינו ארבע תנאים לבירור וההבנה איך לקבל החלטה בדילמות גדולות.

הרב תמיר גרנות 25.11.21

צפו בשיעור