חיפוש

בשיעור למדנו על האגרת ששלח מלך פרס לעזרא ובה הוא מסמיך אותו להוביל את המתיישבים בארץ. ועזרא מקבל לידיו סמכות לפתיחת מערכת משפט עצמאית ואפילו ביזור סמכויות לדיינים ושופטים נוספים. מתוך זאת עזרא מתחיל להשיב את התורה למרכז חיינו כיהודים, ואף מוסיף תקנות והנהגות שנועדו לשמר ולייחד את דרכה של תורה. רבים מהחלטותיו של עזרא משפיעים עד היום על אופן המפגש שיש לנו עם התורה

הרב יובל שרלו 24.10.21

צפו בשיעור