חיפוש

מתוך יום עיון ולימוד בסוגיית האתגר והיחס לתרבות הכללית.

רבני ישיבת אורות שאול 17.12.20

צפו בשיעור