חיפוש

מעבר לעקרונות האתיים האוניברסליים, ישנם עקרונות אתיים יהודים תורניים והם מתגלים לנו במצוות וחוקי התורה. ואף עקרונות נוספים הנלמדים מדברי הנביאים חז"ל וסיפורי האבות.

22.05.17

צפו בשיעור