חיפוש

הרב פיינשטיין היה מוכר כפוסק החרדי הבולט והמשפיע ביותר בארצות הברית. אלפי תשובותיו בהלכה הופצו בעולם היהודי כולו ורוכזו בסדרת הספרים אגרות משה. בהקדמה לסדרת ספריו 'אגרות משה' אנו למדים על עקרונות פסיקת ההלכה.

הרב יובל שרלו 18.04.21

צפו בשיעור