חיפוש

המשך השיעור הקדמות לספרי קודש: הרחבת ה״אני העצמי״ במשנת רש״ש שקאפ ובמשנת הראי״ה. נושא מרכזי ביותר.

הרב יובל שרלו 08.11.20

צפו בשיעור