חיפוש

האם ואיך בית הדין צריך לפעול במקרים שאומרים שפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים? הרב איתמר מציע שתי גישות (וחצי): מערכת של מוסר גבוה יותר או חשיפת האמת במציאות? הרב מציג את ההתלבטות דרך הראשונים בסוגייה בדף נו:

הרב איתמר אלדר 23.01.24

צפו בשיעור