חיפוש

המאמר לא יעסוק בשאלה "כיצד מתבצע גיור הקטנים", אלא בשאלה מדוע להשתמש בו, כלומר מהיכן נובעת המוטיבציה של חז"ל לגייר קטנים. מטרת המאמר לגלות את תפיסות העומק מאחורי המנגנונים ההלכתיים של הגיור.

עז בן נון