חיפוש

בשיחה זו מעניק הרב שרלו קריאה קיומית ליום השואה לפיה עלינו לצעוד בשני מסלולים. הראשון קורא לנו להיאבק ברוע הטמון בכל אחד מאיתנו ובכך למנוע מעצמנו את אותו מקום נוראי אליו הגיעו הנאצים י"ש. עם זאת עלינו לצעוד במסלול עשיית הטוב של עשיית חסד, הארת פנים, היחס לחלש, לגר ומאבק באנטישמיות. ביום השואה עלינו לעמוד מול הקב"ה ומול החברה ולהאבק בכל עוז ברוע וברשעה.

הרב יובל שרלו 11.05.11

צפו בשיעור