חיפוש

בשיחה שהתקיימה לפני סליחות, דן הרב שרלו על המטרה של אמירת סליחות. הרב שרלו, בהתבססו על הרב קוק, מלמד שאף על פי שאנחנו מבקשים הזדמנות מה', זה תפקידנו לקחת אותה, להאמין בעצמנו, ולהשתפר.

הרב יובל שרלו 15.10.12

צפה בשיעור