חיפוש

בפאנל מתנהל דיון בין רבני הישיבה ותלמידיה על מהותה של עבודת יוה"כ. מדוע הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים? ומה מתרחש בכניסה זו?

רבני ישיבת אורות שאול 25.09.19

צפו בשיעור