חיפוש

הרב תמיר מדבר על עבודת האדם בעת תקיעת השופר, את הגילוי של פנימיות האדם ע"י השופר. בעקבות זאת הרב מרחיב על האיסור לתקוע בשופר בר"ה שחל בשבת, וכן בחיוב לתקוע במקדש.

הרב תמיר גרנות 14.09.17

צפה בשיעור

הרב תמיר מדבר על עבודת האדם בעת תקיעת השופר, את הגילוי של פנימיות האדם ע"י השופר. בעקבות זאת הרב מרחיב על האיסור לתקוע בשופר בר"ה שחל בשבת, וכן בחיוב לתקוע במקדש. בדקה 21:16 נכבה הסאונד, עמכם הסליחה. מקורות - ח"ב, מסכת ר"ה ד"ה יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת .