חיפוש

בשיעור הרב חיים משרטט 2 מהפכות אמוניות שהיו בהיסטוריה של עם ישראל, וקורא למהפכה אמונית שלישית בעקבות יום העצמאות ותקומת ישראל בארצו.

הרב חיים וידל 13.04.21

צפו בשיעור