חיפוש

במצוות השמיטה אנו מכירים בחינה סוציאלית ובחינה אלוקית. חז"ל יצרו סינתזה בין האידיאות המוחלטות והסותרות המופיעות בתורה. הבחירה של הקב"ה בירושלים מהווה סינתזה בין האלוקות האינסופית בבחינת 'לית מחשבה תפיסה ביה כלל' ובין האלוקות האימננטית בבחינת 'לית אתר פנוי מיניה'.

הרב יובל שרלו 16.05.12

צפו בשיעור