חיפוש

על ההבדלים בין סדרות המכות השונות לפי חלוקת ההגדה ל דצ"ך עד"ש באח"ב ועל המשמעות של זה

הרב תמיר גרנות 19.03.18

צפו בשיעור