חיפוש

מתוך לימוד הפרקים בירמיהו, הרב שרלו פתח בפנינו צוהר למשמעות הפנימית של היום הזה. חורבן האומה, חוסר האמון בין החלקים השונים בעם, והרצון למלך שהשחית את הכל.

הרב יובל שרלו 09.09.21

צפו בשיעור