חיפוש

הרב יובל שרלו ממשיך ללמד בדברי הגרי"ד על החוויה הגילויית ביחס להקב"ה. הרב מלמד על היחס שבין חוויה זאת לחוייה הטבעית.

הרב יובל שרלו 31.01.21

צפו בשיעור