חיפוש

בשיעור, הרב שרלו פותח את הניסיון של הרב סולובייצ'יק לחבר בין החוויה הגילויית, לחוויה הטבעית. בשיעור זה מציג הרב שרלו את החלק הראשון: שלטון השכל

הרב יובל שרלו 18.04.21

צפו בשיעור