חיפוש

בשיעור, הרב שרלו ממשיך עם הניסיון של הרב סולובייצ'יק לחבר בין החוויה הגילויית - לחוויה הטבעית. בשיעור זה מציג הרב שרלו את החלק השני: העלאת הגוף.

הרב יובל שרלו 25.04.21

צפו בשיעור