חיפוש

רבני הישיבה דנים בסוגיית כבוד רבנים וכבוד התורה, בישיבה ומחוצה לה.

רבני ישיבת אורות שאול 27.04.21

צפו בשיעור