חיפוש

מרן הרב קוק זצ"ל בספרו 'אורות התשובה' מגדיר דרגות שונות לתשובה. והדרגה העליונה על פי הרב זצ"ל היא התשובה השכלית - ההתבוננות בערך העליון בחזון הגדול אליו אנו שואפים ומתוך התכווננות זאת יטיב האדם את דרכיו. מתוך כך בחר היום ראש הישיבה הרב תמיר גרנות לפתוח ולברר בפנינו התלמידים מה משמעות החזון הגדול של 'עז החיים הטבעיים' והדרכה איך נוכל לחיות חיים על פי אמירה זאת ולא שתהפוך לסיסמה חלולה בפינו. מזמינים אתכם לשמוע את השיעור ולהתחבר אף אתם לחזון הגדול של הישיבה, ולשוב עימנו בתשובה.

הרב תמיר גרנות 14.09.21

צפו בשיעור