חיפוש

בשיעור הרב שרלו עוסק בהקדמתו של הרב שאול ישראלי זצ"ל לספרו 'עמוד הימיני' שעוסק בהלכות מדינה.

הרב יובל שרלו 02.06.24

צפו בשיעור