חיפוש

בשיעור הרב שרלו מציג את פתיחת השל"ה הקדוש (רבי ישעיה הלוי הורוביץ') לספרו שני לוחות הברית ועל כך שהוא מתווך בין התורה הפנימית והסוד לבין בני אדם.

הרב יובל שרלו 30.06.24

צפו בשיעור