חיפוש

בשיעור הרב דיבר על חטאו של משה רבנו במי מריבה, ניסה להסביר מה מקור הבעיה בחטא דרך ההשוואה להוצאת המים במסה ומריבה.

צפו בשיעור