חיפוש

בשיעור נבחן את פשט הפסוקים ונבין מה תפקיד חיזיון הסולם ליעקב. ננסה לטעון שהחיזיון מראה את פעולת ההשגחה של ה' מחוץ לארץ ונראה את התובנה שיעקב מסיק מהחיזיון

הרב איתמר אלדר

צפו בשיעור