חיפוש

בשיעור מתייחס הרב איתמר לשאלה: האם המשכן הוא לכתחילה או בדיעבד, ומה ניתן ללמוד מכך על מהות המשכן וכליו ע"י המבנה האדריכלי בו הם בנויים?

צפו בשיעור