חיפוש

מהו חטאם של משה ואהרן? כיצד ייתכן שמעשה כה פעוט מביא לתוצאה כה חמורה. הרב עידו פכטר מעיין בפרשה ומבקש לטעון כי משה ואהרון לא מבינים את טענת עם ישראל. העם לא מבקש עוד לשוב מצרימה אלא להיכנס לארץ ישראל. לאור זאת אנו פוגשים את החטא ממקום חדש.

הרב יוסי שוורץ 22.11.10

צפו בשיעור