חיפוש

הרב איתמר אלדר עוסק בפרשיית בגדי הכהונה שבתחילת הפרשה.

הרב איתמר אלדר 14.02.19

צפו בשיעור

הרב מדגיש את ההבדל בין בגדי הכהונה המרכזיים לבין מכנסי הבד.
הרב מדבר על הפרשיות הנוספות בתרומת הדשן ובסדר העבודה בהם הכהן לובש בגדי בד ועל המשמעות של בגדי הבד.