חיפוש

הרב תמיר גרנות 12.05.21

צפו בשיעור

בשיעור הרב תמיר מראה את הדומה והשונה בין המפקד שנערך בתחילת ספר במדבר לבין המפקד שנערך בפרשת כי תשא בעזרת מחצית השקל ואת הצורך בשני מפקדים שונים